Om de trend definitief te keren werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het Beleidsprogramma Circulair Textiel. In het 8 punten plan “Visie Circulair Textiel” presenteren de NVRD en samenwerkende publieke partijen uit heel Nederland vandaag de belangrijkste uitgangspunten die zij in het beleidsprogramma terug willen zien.

Wij zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verantwoorde verwerking van ons huishoudelijk textiel en zien graag dat we de waarde van textiel beter gaan behouden. Zoals het verlengen van de draag- en gebruikstijd door hergebruik en verlengingen van de levensduur door middel van bijvoorbeeld reparatie en wassen. Geen restafval in het textiel en geen textiel bij het restafval. En vooral: een goede recycling van de berg niet herdraagbaar textiel. Dat betekent dat er voldoende vraag moet komen naar gerecycled materiaal. We vragen het Ministerie met deze punten rekening te houden bij de inrichting van het Beleidsprogramma Circulair Textiel.

Op dit moment is er nog maar 1% circulair textiel. Kortom kansen genoeg, het kan! Nieuwsgierig naar ons 8 punten plan?

Lees het hier:Visie Circulair Textiel!