Dit platform en de daarbij behorende werkgroepen zijn opgericht om als gemeenten en verpakkend bedrijfsleven gezamenlijk een belangrijke stap te zetten richting het optimaliseren en sluiten van de verpakkingsketens tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Om dit voor elkaar te krijgen zijn goede afspraken voor de lange termijn nodig. Daarvoor leveren zowel gemeenten als publieke bedrijven de komende maanden een belangrijke bijdrage aan de werkgroepen om gezamenlijk tot werkbare en praktische afspraken te komen en de discussies van de afgelopen jaren achter ons te laten. De verwachting is dat de eerste resultaten na het eerste kwartaal gereed zullen zijn. Het gehele persbericht van Afvalfonds en VNG kunt u hier lezen.