Dit punt is echter belangrijk voor alle gemeenten. Alle gemeenten rapporteren aan Nedvang over ingezameld en gerecycled verpakkingsafval. Voor dit verpakkingsafval ontvangen zij een vergoeding, maar alleen als ze samenwerken met door Nedvang erkende afvalbedrijven. Het is daarom van groot belang dat als de gemeente zelf geen inzamelbedrijf is, zij checkt bij alle afvalbedrijven waar zij mee samenwerken of die over de noodzakelijke erkenning beschikken. Dit geldt voor de afvalbedrijven waarmee wordt samengewerkt op het gebied van inzameling, overslag, sortering en recycling van een van de verpakkingsstromen waar een vergoeding voor wordt verkregen. Dus niet alleen voor kunststoffen maar ook voor papier, glas enzovoort. Mocht u hier nog vragen over hebben of twijfelt u of het bedrijf waar u mee samenwerkt al erkend is dan kunt u dat checken via deze lijst van erkende bedrijven. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met René Voges van Nedvang (010-4206161) of Ilse van der Grift van de NVRD (088-3770022).