Zie: https://www.supportervanschoon.nl/campagnes/schoon-belonen Deze stap, zoals aangekondigd op het mini-symposium ‘Samen sterk met Schoon Belonen’, is in goed overleg met pilot-initiatiefnemers VNG, Natuur & Milieu en Afvalfonds genomen. Gemeenten kunnen hun interesse in deelname met een e-mail naar schoonbelonen@supportervanschoon.nl kenbaar maken. Het programma gericht op de aanpak van zwerfafval focust op educatie, gedragsverandering en bewustwording. De verbinding tussen het programma, het maatwerk voor de gemeenten en het enthousiasmeren van lokale maatschappelijke deelnemers zal worden gestimuleerd.

Alle gemeenten kunnen zich nu aansluiten om bij inwoners, en vooral bij jongeren, het bewust en verantwoord omgaan met grondstoffen te stimuleren. Op korte termijn worden kennisbijeenkomsten gepland zodat geïnteresseerde gemeenten kunnen starten en kunnen leren van inzichten uit de pilot. De gemeenten die aan de pilot hebben deelgenomen en Schoon Belonen voortzetten, worden rechtstreeks op de hoogte gehouden.