De benchmark start in mei en heeft een looptijd tot december. In deze periode treffen we elkaar 3 keer om (tussen)resultaten te bespreken en wat uitgebreider stil te staan bij specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld beleving.

De Benchmark Schoon wordt verzorgd door de NVRD in het kader van de Landelijk Aanpak Zwerfafval en wordt aan alle gemeenten kosteloos aangeboden. Er is plaats voor 40 deelnemers. Meer informatie over benchmark en deelname is te vinden op www.benchmarkschoon.nl. Voor een indruk van de belangrijkste resultaten uit de benchmark van afgelopen jaar kijk op: www.analyse.benchmarkschoon.nl.

Aanmelden kan via een mail naar peeters@nvrd.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie (tel. 088-3770014 of 06-54783114)