Beleidsmedewerker Imelda Massop van de NVRD vertelt dat de Benchmark Schoon met peiljaar 2018 momenteel van start gaat. “Als gemeenten snel zijn, kunnen ze nog deelnemen aan het vergelijkingsinstrument én de bijeenkomsten die daarbij horen.”

Schoon is een mooi maar complex thema. Bij het formuleren en uitvoeren van een gemeentelijke aanpak spelen tal van sociale, financiële en technische aspecten een rol. Een benchmark helpt daarbij: het is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument dat snel inzicht geeft in de samenhang van ambities, resultaten, methoden en kosten. Gemeenten zien waar ze staan op concrete thema’s als zwerfafval, reiniging en onkruid. En ze zien de vergelijking met andere gemeenten. In de looptijd – voor deze benchmark tot december 2019 – ontmoeten deelnemers elkaar twee of drie keer om resultaten te bespreken en zich in thema’s te verdiepen. Dat zijn altijd leerzame bijeenkomsten.

“In januari dit jaar hebben we de resultaten gepubliceerd van de Benchmark met peiljaar 2017. Daarin zien we dat 41% van de deelnemers de schoonkwaliteit heeft weten te verbeteren: zo’n driekwart met een andere werkmethode en 14% door meer participatie en communicatie. Het is ook bemoedigend om te zien dat burgers de schoonheid van de openbare ruimte gemiddeld een beter rapportcijfer geven: een 7,2 na de 6,8 in 2016. De benchmark brengt veel in kaart om te vergelijken: van het aantal afvalbakken per 1.000 inwoners tot de veegfrequentie per jaar en de kostenverdeling tussen de verschillende middelen en activiteiten.”

Meedoen aan Benchmark Schoon? Meld uw gemeente aan via info@benchmarkschoon.nl Voor meer informatie kun je contact opnemen met Imelda Massop van de NVRD (088 377 0024) of Folkert Starreveld van CyclusManagement (010 260 0029).