Themabijeenkomsten De benchmark start in juni en heeft een looptijd tot december. In deze periode treffen de deelnemers elkaar 3 keer om (tussen)resultaten te bespreken en wat uitgebreider stil te staan bij specifieke thema’s zoals bijvoorbeeld beleving.

Deelname is gratisDe Benchmark Schoon wordt verzorgd door de NVRD in samenwerking met NederlandSchoon en wordt aan alle gemeenten kosteloos aangeboden. Meer informatie over benchmark en deelname is te vinden op:www.benchmarkschoon.nl.

Voor een indruk van de belangrijkste resultaten uit de benchmark van afgelopen jaar kijk op: https://benchmarkschoon.nl/publicaties/

Aanmelden voor de benchmark 2019 (peiljaar 2018) kan via info@benchmarkschoon.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Imelda Massop van de NVRD (088 377 0024) of bij Folkert Starreveld van CyclusManagement (tel: 06-54755102). Indien ‘Schoon’ niet in uw takenpakket zit, verzoeken we u dit bericht bij uw collega onder de aandacht te brengen. Half juni sluit de inschrijving.