Het inhoudelijk brede cao-akkoord heeft geleid tot een nieuwe tweejarige cao, waarin onder andere is overeengekomen: in totaal zes procent loonsverhoging, het invoeren van een persoonlijk arbeidsvoorwaardenbudget én het vernieuwende geboorteverlof.

Een nieuwe sectornaam De cao-partijen willen dat de cao zowel werkgever als werknemer ondersteunt bij het vormgeven van een arbeidsrelatie die past bij de huidige ontwikkelingen. De bedrijven spelen een sleutelrol in de circulaire economie en daarom dekt de naam ‘cao Afval & Milieu’ de lading niet meer. De nieuwe naam GEO – gekozen uit een prijsvraag onder medewerkers – sluit goed aan de belangrijke rol die de bedrijven spelen in onze samenleving.

Samenwerking en wendbaarheid essentieel Voorzitter van de werkgeversdelegatie Wouter Koenderman: “We zijn trots op ons vakgebied en willen het elke dag weer beter doen. We zien nog veel kansen. Daarvoor is goede samenwerking en wendbaarheid van de hele sector nodig. Vanzelfsprekend ook met FNV en CNV, de vakbonden in onze sector. Willen we een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij en de circulaire economie, dan moeten we samen blijven bewegen. Nieuwe stappen zetten en elkaar blijven uitdagen en inspireren. Dat is ons voor de nieuwe cao GEO 2018-2019 gezamenlijk goed geslaagd.”

“Met de nieuwe cao onderstrepen we ook het belang van, en de waardering voor alle werknemers bij onze bedrijven”, aldus Wouter Koenderman, “We laten zien dat wij een aantrekkelijke werkgever zijn om bij te werken.”