Ambor gaat verder onder de nieuwe naam Route2020 en bouwt verder op de resultaten van het sectorplan. Het wegwerken van een opleidingsachterstand blijft dan ook prioriteit nummer één. “Opleiding en bijscholing zijn belangrijk, omdat het werk over de hele breedte technischer is geworden. Voorheen bestond je werk misschien uit het oppakken van vuilniszakken en die in de wagen gooien. Tegenwoordig moet je hijskranen bedienen om ondergrondse containers te legen, of zijladers bedienen. En in veel andere functies moet je bijvoorbeeld met een tablet werken.” Het echte ongeschoolde werk verdwijnt, wil Kerris maar zeggen. “Voorheen kon je misschien tot aan je pensioen hetzelfde blijven doen, nu is er veel meer verschuiving. Werknemers moeten daarop inspelen, door over hun loopbaankansen na te denken.”

StartkwalificatieVia verschillende projecten heeft Ambor de afgelopen drie jaar 4200 mensen aan een studie gekregen. “1200 mensen hebben een mbo-diploma gehaald en 3000 mensen hebben aanvullende trainingen en cursussen gedaan, waarmee ze hun startkwalificaties hebben verbeterd”, aldus Kerris. “Bij dat laatste moet je denken aan cursussen op het gebied van veiligheid, communicatie of taaltrainingen. In Breda volgden veel werknemers een training omgaan met de tablet, waarbij ze ook werkten aan betere taalbeheersing.”

Het sectorplan Ambor ontstond in de jaren van crisis. Brancheorganisaties werden uitgedaagd de werkgelegenheidsmogelijkheden in hun sector te verbeteren. NVRD en WENB signaleerden twee knelpunten in de afvalbranche. “Vergrijzing en opleidingsachterstand”, aldus Kerris. Aan die opleidingsachterstand wordt dus hard gewerkt, maar aan de vergrijzing is nog niet veel gedaan, geeft Kerris toe. “Werknemers in de uitvoerende sector zijn gemiddeld 49 jaar of ouder. In de toekomst gaan we ons zeker ook daarop richten, maar verjonging bleek in de praktijk nog geen prangend issue.”

Nieuwe wetgevingVoorlopig zijn alle ogen dus nog steeds gericht op opleiding en bijscholing. “We hebben een kickstart gemaakt, nu gaan we proberen dat traject te verankeren bij onze leden. De mensen die een opleiding hebben gedaan de afgelopen jaren, kunnen hun collega’s aansteken en motiveren.” Een belangrijk punt is de nieuwe wetgeving die in aantocht is. “In 2020 worden werkgevers en werknemers zelf meer verantwoordelijk voor werkgelegenheid. Een werkgever kan zijn werknemer die overbodig is geworden niet meer zomaar de WW in sturen. Men moet zelf voor een oplossing zorgen.”

NVRD en WENB gaan daarom aan de slag met verschillende regionale projecten, waarin werknemers worden uitgedaagd te investeren in hun opleiding. Het sectorplan Route2020 berust op drie pijlers: bewustwording, samenwerking tussen verschillende sectoren en opleiding. Kerris: “We gaan werknemers uitdagen meer na te denken over hun loopbaanmogelijkheden. Verder is het belangrijk dat verschillende sectoren, zoals afval, transport en groenbeheer, nauwer samen gaan werken, zodat ze personeel uit kunnen wisselen. Voor het laatste punt, opleidingen, is het belangrijk dat er budget vrij wordt gemaakt.” Het is overigens nog niet bekend welke regio’s met het sectorplan Route2020 aan de slag gaan. Volgens Kerris kunnen gegadigden zich nog aanmelden.

Loopbaanscan voor NVRD-ledenEen belangrijk instrument van Route2020 is de loopbaanscan. De scan is ontwikkeld door bureau MatchCare. Marco Sassen van O&O-fonds (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afval & Milieubedrijven): “Het is een digitaal platform, waarop werknemers al hun gegevens kunnen invoeren, zoals wat voor werk heb ik tot nu toe gedaan, wat zou ik willen of kunnen, wat zijn mijn opleidingsmogelijkheden, et cetera. Als alle gegevens ingevuld zijn, neemt een loopbaanadviseur persoonlijk contact op met de medewerker. Samen bekijken ze wat de mogelijkheden zijn. De loopbaanscan is dus een soort arbeidscoaching, met sturende en begeleidende gesprekken.”

De NVRD en het O&O-fonds zetten hun samenwerking voort om de werknemers in de afvalbranche meer in beweging te krijgen. “Uit een arbeidsmarktanalyse 2016 bleek dat het medewerkersbestand in de afvalbranche in beton lijkt gegoten”, vertelt Sassen over de achtergrond. “Er was weinig instroom, doorstroom of uitstroom onder de laag opgeleide werknemers. Maar met steeds veranderende functie-eisen loop je als sector vast als iedereen blijft zitten waar hij zit. De loopbaanscan is een zeer praktisch en bruikbaar instrument, waarmee medewerkers gestimuleerd worden over de grenzen van onze branche te kijken.”

BRON: GRAM april 2018