De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het onderzoek dat de WUR in opdracht van de NVRD heeft gedaan naar de recyclebaarheid van verpakkingen. Ze geeft aan dat het onwenselijk is dat er verpakkingen op de markt komen die slecht recyclebaar zijn. Haar beleidsinzet is er door middel van de producentenverantwoordelijkheid, de Raamovereenkomst Verpakkingen en de handhaving van de Essentiële Eisen op gericht producenten te stimuleren beter recyclebare verpakkingen op de markt te brengen en zo min mogelijk verpakkingen te hebben die slecht of niet recyclebaar zijn. Dit onderzoek draagt bij aan inzicht hierover en maakt duidelijk dat innovaties in de keten noodzakelijk zijn.

Het WUR-onderzoek vindt u hier: WUR Rapport: Onderzoek kunststofketen Wageningen University & Research