Tijdens het Algemeen Overleg Circulaire Economie op 15 maart staat een groot aantal onderwerpen op de agenda die de dagelijkse praktijk van het gemeentelijk afvalbeheer raken, waaronder statiegeld en de tussenevaluatie van de raamovereenkomst.

De NVRD beveelt in het kort aan om:

  • Verhogen van de huidige recyclingdoelstelling van 52% naar een ambitieuze doelstelling
  • Op korte termijn aanvullende ketenafspraken maken met producenten en gemeenten voor tenminste 10 jaar zodat er een nieuw investeringsperspectief ontstaat voor bedrijven
  • Verbod op niet recyclebare verpakkingen
  • Het stimuleren van het gebruik van secundaire grondstoffen door deze onder een verlaagd Btw-tarief te laten vallen dan wel vrij te stellen van btw
  • De recycling van kunststoffen vooropzetten bij het maken van afspraken.

Tot slot presenteert de NVRD tien punten die zijn samengesteld naar aanleiding van de gesprekken met leden in de afgelopen tijd. Deze tien punten zijn voor ons de inzet tijdens de evaluatie.

Links: