Op een moderne manier wordt voortaan jaarlijks ruim 65 kiloton kunststof gesorteerd voor hergebruik. Een unieke samenwerking voor de toekomst, die ervoor zorgt dat kunststofafval in ons eigen land wordt gesorteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

Samen voor een mooie en schone wereld, dat is wat we willen. Een wereld waarin we geen afval hebben, maar grondstoffen voor nieuwe producten. Kunststof een tweede leven geven staat daarbij centraal. Dat kunnen we optimaal realiseren door monostromen te sorteren naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. In Heerenveen, op het Ecopark De Wierde, gebeurt het nu, zodat we hoogwaardige recycling van kunststof en verpakkingen verder kunnen stimuleren.