De Uitgebreide ProducentenVerantwoordelijkheid (UPV) voor textiel is een feit. Vanaf 1 juli zijn producenten verantwoordelijk voor het recyclen en hergebruiken van textiel. Dit heeft echter geen invloed op de afspraken tussen gemeenten en inzamelaars.

De ingang van de UPV Textiel¬†betekent onder meer dat producenten een passend innamesysteem voor textiel moeten realiseren.¬†Over de rolverdeling tussen producenten van textiel en gemeenten bij het passend innamesysteem bestaat nog behoorlijk wat onduidelijkheid. De beantwoording van vragen uit het schriftelijk overleg over het Besluit UPV textiel door de staatssecretaris geeft hier en daar wel iets meer duidelijkheid. Namelijk over de gemeentelijke aanbestedingen voor textielinzameling. De staatssecretaris geeft aan dat de UPV voor textiel geen invloed heeft op reeds gedane aanbestedingen voor inzameling door gemeenten. “De afspraken die gemeenten met inzamelaars hebben gemaakt blijven gelden”, aldus de staatssecretaris.

De inwerkingtreding van de UPV zorgt ook niet voor een heronderhandelingsmoment voor de aanbestedingen van gemeenten. De staatssecretaris merkt hierover op: “Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun aanbestedingen. Als zij willen heronderhandelen, is dat aan hen. De afspraken die gemeenten met inzamelaars hebben gemaakt, zijn vaak contractueel vastgelegd. Over het algemeen worden de contracten afgesloten voor een aantal jaar. Gemeenten behouden de regie daarover.”