Jaarlijks produceren we met elkaar tonnen textielafval. In Twente wordt hard gewerkt aan het circulair maken van de textielindustrie en dat gaat steeds beter. Staatssecretaris Vivianne Heijnen bracht maandag jl. een bezoek aan TexPlus; een samenwerking tussen 6 circulaire koplopers in Twente. Samen zorgen zij ervoor dat de textielafvalberg niet alleen wordt gereduceerd, maar ook dat gebruikt textiel zoveel mogelijk terugkeert in de circulaire keten.

Tijdens het bezoek kwamen drie overkoepelende thema’s aan bod; landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen en samenwerkingen rond circulair textiel. Vanuit MVO Nederland werd het belang van regelgeving, kennisdeling en centrale regie onderstreept door Michiel van Yperen, tevens transitie aanjager van de Dutch Circular Textile Valley (DCTV). TexPlus is één van de regionale DCTV hubs.Gedeputeerde Eddy van Hijum vergezelde de delegatie bij het bezoek. “TexPlus laat zien dat je kunt versnellen om de textielsector circulair te krijgen als je samenwerkt in de hele keten. De markt kan nog een extra push krijgen als we toe werken naar een wettelijke verplichting van bijvoorbeeld een percentage gerecycled materiaal in consumententextiel. Hierin kunnen we met de marktpartijen en politiek in Europees en Nationaal verband nog stappen zetten.”De staatssecretaris gaf aan onder de indruk te zijn. En niet voor niets, denkt Twente Board-directeur Victor-Jan Leurs: “De fase van pilots draaien is voorbij. We zijn nu in het stadium beland waarin we met elkaar echt bedrijfsmatig produceren. Onze volgende stap hierin is schaalvergroting. Dat is nodig. Niet alleen om de enorme textielberg de baas te kunnen en de kwaliteit van het circulair textiel steeds beter wordt, maar ook omdat we met circulair textiel een grote slag kunnen slaan in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Klik hier om het volledige artikel te lezen