Vanaf 23 januari vinden op diverse plekken in Nederland werkonderbrekingen, stakingen en actiebijeenkomsten plaats. De aanleiding hiervoor is de vastgelopen CAO-onderhandeling tussen VNG en vakbond FNV.

De partijen werden het niet eens over de loonsverhoging. VNG bood een loonsverhoging in 2023 van 5%, terwijl FNV inzet op 12% loonsverhoging met een Automatische Prijscompensatie voor de hoge inflatie. FNV stelt dat het verschil tussen de boden onoverbrugbaar is.

Onder meer in Utrecht, Almere, Amsterdam en Tilburg vinden acties plaats. Op 15 februari vindt er een landelijke demonstratie plaats in Utrecht. De gehele actie-agenda is hier terug te vinden.

De NVRD is geen werkgeversorganisatie en dus geen partij in dit conflict. Wel vertegenwoordigt de NVRD alle gemeenten en publieke bedrijven die huishoudelijk afval inzamelen. De betrokken gemeentelijke NVRD leden trachten – met ruimte en respect voor de acties- de impact voor huishoudens te beperken door duidelijke communicatie, het afschalen van bepaalde inzameling of het later inhalen daarvan.