Na vaststelling van de Nota van Antwoord door de staatssecretaris wordt meteen ook de definitieve tekst van LAP3 vastgesteld omdat alle aanpassingen ten opzichte van het ontwerp in de nota staan uitgeschreven. Zodra het is vastgesteld, wordt het LAP3 aan de kamer gezonden, wordt de vaststelling bekend gemaakt in de Staatscourant en kunnen de definitieve teksten en de Nota van Antwoord worden ingezien op www.LAP3.nl. Daarnaast zullen alle inspreker, leden begeleidingscommissie, en andere stakeholders een attenderings-email ontvangen. Vier weken na bekendmaking in de Staatscourant treedt LAP3 dan daadwerkelijk in werking. Zodra het LAP3 is vastgesteld, zullen we uiteraard een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in onze nieuwsbrief opnemen.