Afhankelijk van deze uitkomst zal bekeken worden of verdere actie richting het ministerie nodig is. Dit heeft VNG inmiddels ook opgenomen in het bericht.

Tegen de lijn van het ministerie zijn diverse argumenten in te brengen. Er zijn immers wel degelijk verdere regelingen zoals het LAP en het VANG beleid die gemeenten verplichten stromen gescheiden in te zamelen. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek van de VNG met de NVRD en het Afvalfonds wordt dit verder besproken met het ministerie.

In de tweede week van januari komt er een werkgroep bijeen namens NVRD en VNG om hier over door te praten.