Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Om gemeenten te stimuleren een circulair ambachtscentrum op te zetten, is het ook dit jaar weer mogelijk een subsidieaanvraag te doen. Via de subsidieregeling stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal 1,0 miljoen euro beschikbaar.

De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro (inclusief BTW). De subsidieregeling loopt dit jaar tussen 1 en 31 oktober. Ook dit jaar kunnen gemeenten die in eerdere ronden al een financiële bijdrage hebben ontvangen deelnemen. 

Waar moet het plan aan voldoen?In de nieuwe gemeentelijke plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen. Dit jaar wordt er nadrukkelijker gekeken worden naar de praktische uitvoerbaarheid, de mate waarin andere gemeenten betrokken zijn en hoe burgers/consumenten betrokken worden bij de realisatie.

Meedoen? Klik hier voor het aanmeldformulier en hier voor de subsidieregeling. 

Meer informatie vindt u op https://circulairambachtscentrum.nl/