Tijdelijke vrijstelling inzameling droog afval ziekenhuizenVanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er wederom een tijdelijke vrijstelling ten behoeve van het vervoer van ziekenhuisafval afgekondigd. De capaciteit van de gespecialiseerde afvalverwerker van dit ziekenhuisafval is, door het verhoogde aanbod momenteel, ontoereikend om alle specifieke verpakkingen met droog ziekenhuisafval te kunnen verwerken. Met de regeling wordt vrijstelling verleend om het droge afval te verpakken in goed gesloten zakken die wel verwerkt kunnen worden binnen de bestaande capaciteit van de overige afvalverwerkers. Deze vrijstelling is op 4 november in werking getreden en vervalt per 1 oktober 2021.

Lees de details in onderstaand document:

Staatscourant 3 november

 

De NVRD blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Hierbij werken we samen met andere partijen in de branche om het branche brede protocol wanneer nodig up-to-date te houden. Dit protocol is en blijft een vertaling van de nationale regelgeving. Regionale regelgeving kan afwijken. 

Bekijk hier het actuele protocol