Onze leden hebben een belangrijke taak in zowel de circulaire als de energietransitie. Onderdeel daarvan is het duurzame wagenpark. Vanuit de Rijksoverheid zijn er verschillende subsidieregelingen die deze transitie ondersteunen. We geven een update over deze regelingen.

Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)
De specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord biedt financiƫle steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Alleen provincies en gemeenten die het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben ondertekend komen in aanmerking voor deze uitkering. Een aangevraagd project dient onder de volgende categorieƫn te vallen:

  • Een emissieverlagend project,
  • Een pilotproject,
  • Of in de categorie overig. Deze is uitgesplitst in innovatiemaatregelen, kennisontwikkeling- en advies of communicatie- of participatieactiviteiten.

Een simpel voorbeeld van een project waarvoor subsidie kan worden aangevraagd: de aanschaf van elektrische voertuigen leidt tot een emissieverlaging. Daarmee valt deze onder de eerste categorie.

De jaarlijkse aanvraag voor deze regeling is open vanaf 1 maart jl. en zal sluiten op 27 september 2024. Meer informatie en voorwaarden vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten voor het inwinnen van extern advies en vergoedt ook een deel van de investeringen voor de aanleg en realisatie van private laadinfrastructuur.

Momenteel ligt deze regeling nog ter internetconsultatie. Reageren kan hier tot 31 maart 2024.