Van 23 tot 26 mei was onze Public Affairs adviseur Ralph Peters in MWE-verband op bezoek bij onze collega's in Oostenrijk. Hij deelt de hoogtepunten van dit Internationale bezoek.

"Zoals velen van jullie weten zijn wij als NVRD aangesloten bij Municipal Waste Europe (MWE). Onze Europese moederpartij die zich bezighoudt met belangenbehartiging van de gemeentelijke afvalinzamelaars op Europees niveau. Circa vier keer per jaar komen wij bijeen om binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen te bespreken en om wat langer stil te staan bij onze inzet en strategie op het vlak van Europese belangenbehartiging. Normaal vinden deze overleggen in Brussel plaats, maar één keer per jaar reizen we af naar een lidstaat. Onlangs heb ik het genoegen gehad om onze Oostenrijkse collega's te bezoeken.

De eerste dag stond het programma voornamelijk in het teken van vergaderingen. We werden op locatie ontvangen bij Landes-Abfallverwertungsunternehmen (LAVU). De dag begon met de Algemene Ledenvergadering. Vervolgens namen we deel aan de zogenaamde policy meetings, waar we uitgebreid ingingen op de Europese ontwikkelingen op het gebied van afvalbeheer. Eén van de uitvoerig besproken onderwerpen was het nascheiden van restafval. De meningen hierover liepen sterk uiteen bij de verschillende lidstaten. Uiteindelijk hebben we gezamenlijk geconcludeerd dat verschillende systemen naast elkaar kunnen bestaan op Europees niveau. Lidstaten hebben zelf de keuze om verplichte nascheiding toe te passen naast bronafscheiding van afval.

Tussen de vergaderingen door brachten we een bezoek aan het overslagstation van LAVU. Hier kreeg ik een indrukwekkende demonstratie van hun activiteiten. LAVU zamelt afval in voor 650.000 huishoudens, waarbij ze maar liefst 90 verschillende afvalstromen beheren. Dit doen ze via 177 recyclingcentra verspreid over de provincie Opper-Oostenrijk. Wat mij opviel, was de toewijding van de Oostenrijkers. Zij brachten vrijwillig hun afval naar de brengstations, terwijl er ook reguliere inzameling aan huis plaatsvindt. Daarnaast scheidde men met grote nauwkeurigheid verschillende soorten plastics en papier. De eerste dag werd afgesloten met een heerlijk Oostenrijks diner, verzorgd door LAVU, waar we de gelegenheid hadden om informeel verder van gedachten te wisselen.

Op de tweede dag stonden verschillende werkbezoeken op het programma. We begonnen de dag met een bezoek aan het zogenaamde Techno Team, een werkplaats waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich bezighielden met de demontage, reparatie en refurbishment van witgoed. Hierna vervolgden we onze reis naar een tuincentrum, waar GFT-afval van huishoudens middels anaerobe vergisting werd omgezet in biogas. De GFT-stroom werd eerst 14 dagen buiten bewaard, waarna het nog eens 3 weken in een speciale container kon fermenteren. Het geproduceerde biogas werd uiteindelijk direct omgezet in elektriciteit. Uiteraard sloten we de dag af met een heerlijk diner en genoten we van een typische Oostenrijkse schnaps om onze geslaagde reis te vieren.

Dit werkbezoek heeft mij geïnspireerd en nieuwe inzichten geboden op het gebied van afvalinzameling en -verwerking. Met name op het vlak van gedrag kunnen wij in Nederland veel leren van de Oostenrijkse benadering van afvalbeheer."