Dat heeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) op 9 maart 2022 bekendgemaakt. Dit bericht kwam een dag voor het geplande rondetafelgesprek, dat nu is verplaatst naar 19 april.

Als NVRD zijn wij blij dat het CBL, FNLI en het Afvalfonds Verpakkingen hiermee gehoor geven aan de zorgen die er zijn geuit over het plan om blikjes in te zamelen via inzamelapparaten in de openbare ruimte. Meer over de visie van de NVRD leest u ook in onze Position Paper. Op de blikjes komt vijftien cent statiegeld, schrijft het CBL in hun persbericht. Ook schrijven zij te willen kijken naar een nieuw landelijk inzamelsysteem waarmee in de toekomst ook andere verpakkingen en producten kunnen worden ingezameld. Als NVRD blijven wij graag vanaf de start betrokken bij de gesprekken over nieuwe plannen en mogelijke alternatieven.  Het inzamelsysteem voor blikjes dient per 1 januari 2023 operationeel te zijn en tegen 2024 dient een retourpercentage van 90% blikjesinzameling te worden behaald. Opnieuw een belangrijke stap richting een volledig circulaire samenleving en minder zwerfafval.