Net als oranjebitter, koningsspelen en koningsnachtconcerten, hoort de vrijmarkt bij Koningsdag. Maar net als na andere festivals waar veel mensen samenkomen, blijven er na afloop van de vrijmarkt veel onverkochte goederen over. Om te voorkomen dat dit allemaal bij het grofvuil belandt, roepen steeds meer gemeenten op om deze spullen weer mee terug naar huis te nemen, af te geven op de milieustraat of in te leveren bij andere inleverpunten zoals de lokale kringloop.

Wij stimuleren onze leden om Koningsdag standaard in hun communicatiekalender op te nemen en naast allerlei maatregelen om zwerfafval op die dag te voorkomen, ook te stimuleren dat onverkochte items van de vrijmarkten de juiste bestemming krijgen. Mogelijke maatregelen om te komen tot een circulaire vrijmarkt zijn onder andere:

  • Neem de onverkochte items weer mee naar huis;
  • Stimuleer recycling en hergebruik door afdankgedrag ook in de voorwaarden voor de vrijmarkt op te nemen;
  • Maak gescheiden inzameling van elektrische apparaten, lampen en andere kringloopartikelen mogelijk op de locatie van de vrijmarkt door het plaatsen van inzamelvoorzieningen;
  • Faciliteer inwoners door extra lange openingstijden op de milieustraat na afloop van Koningsdag;
  • Informeer inwoners extra via afvalapps, sociale media of lokale krant over alle inleverpunten.

Ook Stichting OPEN voert dit jaar weer actie om er, samen met gemeenten, voor te zorgen dat inwoners hun overgebleven, onverkochte apparaten en lampen (naast hun andere spullen) ter recycling en hergebruik aanbieden bij een van de inleverpunten, zoals de milieustraten. Hiervoor is een speciale communicatiekit ontwikkeld. Ook kun je als gemeente kans maken op een van de 10 sponsorcheques t.w.v. € 1000,- voor een lokaal goed doel naar keuze als je via gemeente@wecycle.nl laat weten wat je als gemeente doet om weggooien van elektrisch afval na de Koningsdag vrijmarkten te voorkomen.