Stichting OPEN heeft in de afgelopen maanden een overeenkomst gestuurd aan de Nederlandse gemeenten voor het inzamelen van het AEEA. Deze overeenkomst is inhoudelijk grotendeels gelijk aan de Wecycle-overeenkomst van 2018 en ligt ten grondslag aan het uitkeren van de inzamelvergoeding van Stichting OPEN aan de gemeenten. Aangezien er vooraf geen afstemming is geweest met de NVRD, hebben Stichting OPEN en NVRD recent gesproken over de overeenkomst.

Uit het gesprek en de terugkoppeling vanuit de achterban van de NVRD werd duidelijk dat een aantal gelijksoortige vragen is gesteld over de overeenkomst. Dit heeft geleid tot een toelichting waarin de meest voorkomende vragen zijn besproken en beantwoord. In dit document wordt een toelichting gegeven op alle gemeenteovereenkomsten. Wanneer naar aanleiding van deze toelichting nog verdere vragen zijn over de overeenkomst dan vragen we de gemeenten contact op te nemen met Coen Teeuw van Stichting OPEN: coen.teeuw@stichting-open.org.

Daarnaast is, als onderdeel van de governance, afgesproken dat er vanaf 2022 minimaal een tweejaarlijks overleg plaats gaat vinden tussen Stichting OPEN en de NVRD/VNG/BKN. Wanneer u vragen of aandachtspunten heeft die hier besproken moeten worden, dan kunt u daarover contact opnemen met Ilse van der Grift (vandergrift@nvrd.nl)

Kijk ook op: https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2021/nieuwe-gemeenteovereenkomst-voor-inzameling-aeea