In Nederland zijn ongeveer 28 organisaties (gemeenschappelijke regelingen en publieke bedrijven) actief in 213 gemeenten voor zo’n 9 miljoen Nederlanders.

VerbredingUit het onderzoek blijkt onder andere een duidelijke verdieping en verbreding van overheid gedomineerde afval- en grondstofbedrijven in hun rol en dienstverlening. Bekend is dat zij zich steeds meer ontwikkelen tot partner van de deelnemende gemeenten bij het bewerkstelligen van de doelen op het gebied ‘van afval naar grondstof’. Op basis van dit uitgevoerde onderzoek is ook een trend van verbreding van het taakveld Beheer Openbare Ruimte (BOR) zichtbaar: vanaf 2010 is een duidelijke trend dat gemeenten steeds meer BOR-taken overdragen aan hun overheid gedomineerde afval- en grondstoffenbedrijven.

Meer informatie en het volledige rapport en uitkomsten: Trendanalyse BOR-taken bij overheidsgedomineerde afval- en grondstofbedrijven