Daarbij krijgt een gemeente ondersteuning in de vorm van drie bijeenkomsten, een digitaal communicatieplatform en zo nodig beperkt maatwerkadvies. Onderwerpen die in dit toepassingstraject aan bod komen zijn onder meer analyse, monitoring, gedragsbeïnvloeding, selectie van effectieve interventies en communicatie.  

Wil je meer weten of deelnemen aan het toepassingstraject Snoeproutes, ga dan naarhttps://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/toepassingstrajecten-van-start.

Het toepassingstraject wordt aangeboden vanuit de Landelijke Aanpak Zwerfafval.