Je maakt een probleemanalyse, krijgt inspiratie en feedback van collega-gemeenten en ontwikkelt een concrete aanpak voor de eigen situatie. Daarbij krijg je ondersteuning van adviseurs van het zwerfafvalteam van Rijkswaterstaat. Deze trajecten zijn gratis. Na de zomer starten we met de thema’s:

  • Voorkomen van bijplaatsingen (startbijeenkomst 10 september 2018);
  • Afvalbakken in de openbare ruimte (startbijeenkomst 25 september);
  • Participatie van bewoners (startbijeenkomst 10 oktober 2018) en
  • Sturen op beleving' (startbijeenkomst 25 oktober 2018).

De bijeenkomst van een dagdeel is in Utrecht. Aanmelden kan via het aanmeldformulier onder de verschillende trajecten.