De toolkit biedt een format voor stickers aan voor ondergrondse containers, suggesties zoals het inzetten van mobiele milieustraten en geeft aan dat het gemeenten is toegestaan om een retourpremie aan te bieden om inleveren te stimuleren.

We zijn blij met deze toolkit omdat het helderheid biedt wat wel en niet mag binnen de vigerende wetgeving. Zo is expliciet vastgelegd dat milieustraten lachgas mogen innemen, en er dan vanuit mogen gaan dat cilinders leeg zijn. Het is dus niet aan de medewerkers van de milieustraat om te controleren of de cilinders leeg zijn.

De toolkit zal naar onze verwachting niet direct bijdragen aan de gewenste daling van het aantal cilinders in het restafval. Daartoe hebben NVRD en VA een aantal voorstellen gevraagd vanuit de Rijksoverheid, waarover de komende weken verder wordt gesproken.