Hoewel plastic recyclaat uitermate geschikt is voor toepassing in allerlei nieuwe producten, gebeurt dat nog veel te weinig. De NVRD is dan ook blij dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, toe wil werken naar een Europese verplichting om plastic recyclaat in nieuwe producten te verwerken en de totstandkoming van een dergelijke verplichting waar mogelijk te versnellen. Dat kan wat de NVRD betreft niet snel genoeg gebeuren.

Overigens heeft het project ‘Wij maken werk van circulair’, waaraan een groot aantal NVRD leden heeft meegewerkt, al geleid tot mooie producten van gerecycled plastic. Namelijk circulaire minicontainers, die grotendeels bestaan uit recyclaat. Deze containers hebben allerlei tests doorstaan en blijken net zo sterk als containers van virgin materiaal en voldoen aan alle andere eisen die aan minicontainers gesteld worden. Inmiddels zijn de circulaire minicontainers ingekocht door gemeente Rotterdam, Houten, Utrecht, De Bilt, ZRD, HVC, Meerlanden en Midwaste. Een mooi voorbeeld van hoe de inkoopkracht van de (decentrale) overheid gebruikt kan worden om samen met de markt tot circulaire oplossingen te komen.

Klik hier om naar de uitzending van De Monitor te gaan.