NVRDtalk Cirkelwaarde  (AVU, Circulus-Berkel en ROVA) – 4 juni 15.00 tot 16.00 uurWe zijn gewend geraakt aan het idee dat huishoudelijk afval grondstoffen zijn, maar realiseren we dat ook in de praktijk? Zijn we daarover wel goed geïnformeerd en hoe kunnen we in ketens circulariteit stimuleren? In de grondstoffenalliantie Cirkelwaarde van AVU, Circulus-Berkel en ROVA wordt hieraan gewerkt. CirkelWaarde zorgt voor de verwerking van huishoudelijke stromen uit 57 gemeenten met 2,5 miljoen bewoners, door aanbesteding en contractering in het Handelshuis en kennisontwikkeling in het expertisecentrum. Michiel Westerhoff, werkzaam bij Circulus-Berkel is als programmamanager verantwoordelijk voor het expertisecentrum van CirkelWaarde. Hij neemt ons in deze NVRD-talk mee in de opzet en werkwijze van de alliantie en het programma waaraan momenteel gewerkt wordt.Aanmelden via deze link

NVRD-talk Afval Samenwerking Limburg (ASL) –  11 juni 15.00 tot 16.00 uurAfval Samenwerking Limburg verenigt Limburgse gemeenten en faciliteert gemeenten richting een circulaire economie. ASL wil de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval zo efficiënt mogelijk maken. Samenwerken om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Door te innoveren in de inzameling, verwerking, circulaire contracten en het verleggen van grenzen wil ASL de schakel zijn om van afval een grondstof te maken. Deze NVRD-talk richt zich op het ontstaan, de visie en de werkzaamheden van ASL, en op circulair contractmanagement.Aanmelden via deze link