Ook nam de Kamer een motie aan van de leden Kröger (GroenLinks) en Laçin (SP) die de regering oproept om in kaart te brengen hoe de export van kunststofafval naar landen buiten de OESO aan banden gelegd kan worden. Dit ter voorkoming van schijn-recycling en dumping van Europees kunststofafval in landen in bijvoorbeeld het verre Oosten.

Tot slot legt de VVD zich nog niet volledig neer bij de nieuwe importheffing op brandbaar restafval en heeft via een motie afgedwongen dat de regering moet monitoren of het beoogde effect van deze maatregel, een reductie van 0,2 Megaton CO₂, ook daadwerkelijk gehaald wordt.