Staatssecretaris Heijnen gaat aan de slag met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) op luier- en incontinentiemateriaal. Dit is noodzakelijk om de keten meer sluitend te krijgen. Mits goed ingevuld kan dit de doorbraak zijn waar Nederlandse gemeenten en inzamelaars al enige tijd op hopen. Als publieke ketenpartner pleit de NVRD ervoor dat gemeentelijke inzamelaars een formele positie krijgen bij de invulling van deze UPV.

Gemiddeld 8% van het totale restafval per persoon in Nederland bestaat uit luiers. 92,5% hiervan belandt momenteel nog met het restafval in de verbrandingsoven. Dit is nog exclusief luier- en incontinentiemateriaal vanuit kinderdagverblijven, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Als NVRD zetten wij ons al lange tijd in voor een ketenbrede aanpak. De NVRD riep de staatssecretaris Heijnen begin dit jaar al op om werk te maken van een UPV op luier- en incontinentiemateriaal. Een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid  betekent dat producenten verantwoordelijk worden voor (het financieren van) de afvalfase van hun producten. Uit een enquête onder NVRD leden blijkt dat de beperkte recyclingcapaciteit gemeenten momenteel nog weerhoudt van het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiematerialen. Tegelijkertijd geven zij aan bereid te zijn om deze handschoen op te pakken. Vanwege de relatief hoge kosten wachten gemeenten en inzamelaars nu op de producenten om verantwoordelijkheid te nemen en recyclebare luiers te produceren. Het besluit van het kabinet is een steun in de rug voor pioniers zoals ons lid Meerlanden dat heeft besloten zelf de capaciteit van luier-recycling te vergroten en daarmee de capaciteit voor luier-recycling in Nederland te verdubbelen.Het succes van een dergelijke uitgebreide producentenverantwoordelijkheid hangt echter sterk af van de concrete invulling. Zoals eerder bleek uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht, moeten we voorkomen dat het principe van de vervuiler betaalt, leidt tot de vervuiler bepaalt. “Het onderzoek laat zien dat wij als gemeentelijke inzamelaars in een houdgreep zitten, desalniettemin is de NVRD bereid hier namens de gemeenten en de gemeentelijke inzamelaars samen met het ministerie van IenW invulling aan te geven” aldus Wendy de Wild, directeur NVRD. Gemeenten en inzamelaars dienen als belangrijke ketenpartner een stevigere en formele positie te hebben aan de onderhandelingstafel. Hier roepen we voor de UPV op luier- en incontinentiemateriaal dan ook dringend toe op.