Afvalfonds Verpakkingen en VNG hebben in het PKO een afspraak gemaakt over de hoogte van de vergoeding prullenbakken 2023. Gemeenten ontvangen een vergoeding van €0,76 per inwoner.

Het Afvalfonds Verpakkingen betaalt gemeenten en andere gebiedsbeheerders vanaf 1 januari 2023 voor het aandeel verpakkingen in openbare prullenbakken. De vergoeding heeft betrekking op zowel het beheren en ledigen van prullenbakken als de verwerking van het verpakkingsafval. Hierover hebben het Afvalfonds en VNG in het Platform Ketenoptimalisatie een tijdelijke afspraak gemaakt, op basis van een voorstel dat is uitgewerkt door deze partijen en de NVRD. Gemeenten betalen deze kosten nu nog zelf. Het Afvalfonds betaalt voor 2023 een vergoeding van €0,76 per inwoner. De vergoeding wordt uitgekeerd op basis van inwoneraantal.

Uitkering vergoeding
De uitkering van de vergoeding aan gemeenten zou per kwartaal plaatsvinden via Wastetool van Nedvang. Omdat er begin van het jaar nog onduidelijkheid bestond of over de vergoeding al dan niet btw verrekend moet worden, is dat niet gelukt. Inmiddels is door de VNG gecommuniceerd dat deze vergoeding belast is met btw. Nedvang zet vanaf maandag 2 oktober voor de uitbetaling in Wastetool één betaalvoorstel klaar. Gemeenten kunnen op basis van dit betaalvoorstel vanaf de week van 2 oktober 2023 een factuur sturen aan Afvalfonds Verpakkingen.

Vergoeding 2024
We zijn momenteel in overleg over de vergoeding voor 2024.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij uw accountmanager van Nedvang.