Op basis van de monitor van Rijkswaterstaat blijkt dat in de directe omgeving van de meest actieve maatschappelijke organisaties in de pilotgemeenten een effect van Schoon Belonen is gemeten. Ook kennen meer inwoners initiatieven die de buurt schoon maken. De toe- of afname van zwerfafval in pilotgemeenten blijkt vergelijkbaar met het beeld in de landelijke monitoring zwerfafval.

 

Op landelijk niveau is een effect van Schoon Belonen op basis van de huidige meetresultaten niet aangetoond. De resultaten van de pilot geven volgens VNG, Afvalfonds Verpakkingen en Natuur & Milieu aanknopingspunten om elementen van Schoon Belonen onderdeel te maken van de brede landelijke aanpak van zwerfafval. Gemeenten en maatschappelijke organisaties die meedoen aan Schoon Belonen kunnen hun activiteiten in 2018 voorlopig blijven uitvoeren. Zij kunnen hierbij ook rekenen op de ondersteuning vanuit de initiatiefnemers VNG, het Afvalfonds Verpakkingen en Natuur & Milieu, zoals zij die de afgelopen twee jaar hebben ontvangen.

Persbericht Schoon Belonen

Bekijk hier het NVRD Zwerfafval Dossier