De NVRD heeft met de Belastingdienst gesproken over het verkrijgen van een collectieve uitsteltermijn voor alle NVRD leden. Helaas kan de Belastingdienst een dergelijk uitstel niet verlenen. Wel kunnen NVRD leden individueel verzoeken om uitstel. Dat verzoek kan worden gericht aan het Bureau Belastingplicht Overheidsondernemingen (BBO) op het volgende postadres:

Helpdesk BBO, Postbus 58944 1040 EE  Amsterdam

Het BBO is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 088-1570610

Bij het verzoek om uitstel dient in ieder geval vermeld te worden:

  • Naam belastingplichtige;
  • RSIN;
  • Het belastingjaar waarop de uitstel betrekking heeft;
  • De reden waarom om uitstel wordt gevraagd. 
  • Het verzoek om uitstel wordt per individuele belastingplichtige beoordeeld. Tot op heden heeft de Belastingdienst voor de meeste belastingplichtige overheidslichamen die om uitstel hebben verzocht, uitstel kunnen verlenen tot 1 mei 2018. De NVRD hoopt dat de brancheafspraken tegen die tijd vorm hebben gekregen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat rond het verlopen van de termijn voor elke individuele belastingplichtige opnieuw zal worden beoordeeld of het lopende overleg over de brancheafspraken voldoende aanleiding geeft om de termijn te verlengen.
  • Als reden voor het verzoek tot uitstel kan worden verwezen naar het lopende overleg over brancheafspraken Vpb voor de afvalbranche.

Het verzoek om uitstel wordt per individuele belastingplichtige beoordeeld. Tot op heden heeft de Belastingdienst voor de meeste belastingplichtige overheidslichamen die om uitstel hebben verzocht, uitstel kunnen verlenen tot 1 mei 2018. De NVRD hoopt dat de brancheafspraken tegen die tijd vorm hebben gekregen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat rond het verlopen van de termijn voor elke individuele belastingplichtige opnieuw zal worden beoordeeld of het lopende overleg over de brancheafspraken voldoende aanleiding geeft om de termijn te verlengen.