Wat vooral opvalt is dat het ministerie zich hard inzet voor intensivering van het beleid voor circulaire economie. Ook geeft ze aan dat ze meer werk wil maken van ‘drang en dwang’ door scherpe normenring, wet- en regelgeving en scherpere doelen. Het ministerie gebruikt een aantal rapporten waarin deze keuzes verder worden toegelicht. De verwachting is dat de conclusies en bevindingen uit deze onderzoeksrapporten de basis zullen vormen voor de formerende partijen om te komen tot een regeerakkoord en later het regeerprogramma. De drie belangrijkste zijn:

Het UPCE is opgebouwd uit 5 transitieagenda’s. De NVRD is actief lid van het transitieteam Consumptiegoederen. Daarnaast wordt er in het UPCE een aantal projecten uitgelicht waarbij de NVRD nauw betrokken is. Zoals het icoonproject Circulaire Ambachtscentra, de stuurgroep Circulair Textiel en het programma 'Meer en betere recycling'. De verwachting is dat het UPCE door de Tweede Kamer wordt besproken tijdens het commissiedebat circulaire economie van 18 november aanstaande.