Het Rijk heeft budget beschikbaar gesteld om in 2019 een impuls te geven aan de ontwikkeling van circulaire ambachtscentra. Een belangrijk deel daarvan komt beschikbaar voor projecten van gemeenten. De uitvraag hiervoor wordt naar verwachting medio april gepubliceerd, de bedoeling is om dan nog voor de zomer meerdere projecten toe te kennen.

Doel van de uitvraag is onder meer om te onderzoeken onder welke condities (nieuwe) samenwerkingsverbanden op het gebied van producthergebruik synergie opleveren. De levensduurverlenging van producten en de verankering van de circulaire economie in de samenleving staan hierbij centraal. Daarom kan er gedacht worden aan samenwerking tussen bijvoorbeeld (reparatie)werkplaatsen, milieustraten, kringloopwinkels en onderwijsinstellingen. Van deelnemende gemeenten wordt gevraagd om ten minste drie van bovengenoemde elementen te combineren in een pilot of project. Andere initiatieven (bijvoorbeeld horecagelegenheid) kunnen als extra element indien gewenst ook toegevoegd worden. Daarnaast wordt gemeenten gevraagd om samen te werken met andere partijen. Dit kan een andere gemeente zijn, maar het kan ook een uitvoerende partij zijn. De uitvoering hoeft dan ook niet bij de gemeente zelf te liggen, dat kan ook elders. Dit geeft zowel gemeenten als overige partijen de kans om initiatieven die aansluiten op het circulaire ambachtscentrum verder te brengen. De aanvragende partij moet overigens wel altijd een gemeente zijn. Het is de bedoeling de uitvraag zo laagdrempelig mogelijk te houden.

De uitvraag zal gepubliceerd worden door Rijkswaterstaat leefomgeving. NVRD-leden worden hierop onder meer via de nieuwsbrief geattendeerd.

Foto: Repaircafé Oegstgeest