Hierin staan de spelregels over de uitvoering van de verplichtingen die de verschillende ketenpartijen wettelijk hebben en/of in de  Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 zijn aangegaan.  Dit betreft afspraken over registratie en monitoring, controles en de uitbetaling van vergoedingen.

Op een aantal openstaande discussiepunten zoals het aandeel niet-verpakkingen, de PET-trays en de vermarktingsvergoeding wordt helaas nog geen antwoord gegeven. Wel zal de afrekening vanaf dit kwartaal gespecificeerd worden aangeleverd.

Omdat in de praktijk blijkt dat gemeenten nog onvoldoende bekend zijn met de inhoud van het UMP, stuurt Nedvang deze brief. Daarnaast zal een aantal informatiebijeenkomsten voor gemeenten worden georganiseerd over het UMP. Hierbij wordt geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij geplande NVRD-regiobijeenkomsten.