Al eerder berichtten wij dat er rondom de lachgasproblematiek gesprekken lopen met de ministeries Justitie & Veiligheid en Infrastructuur & Waterstaat. Deze departementen hebben een one-pager opgesteld met de precieze effecten van de geldende wetgeving.

De gesprekken over een oplossing voor het lachgas afvalprobleem tussen enerzijds de ministeries Justitie & Veiligheid en Infrastructuur & Milieu en anderzijds de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven (VA) lopen nog steeds. Ook de Landelijke Politie is aangesloten.

Hoewel de gesprekken constructief verlopen, hebben wij (NVRD en VA) duidelijk aangegeven dat het tempo om tot een oplossing te komen niet snel genoeg gaat. De precieze effecten van de wetgeving zoals deze geldt sinds januari 2023 zijn door beide departementen verwoord in een one-pager. Hiermee wordt voor ons alleen maar duidelijker dat er dringend een oplossing gevonden moet worden voor de tientallen cilinders die we nu tegenkomen in bermen, restafval en glasbakken.

We blijven onze leden daarom oproepen om incidenten, cijfers en andere relevante ervaringen te delen zodat we deze gesprekken goed kunnen voeren.

Contactpersoon voor dit dossier is Janneke Bolijn (bolijn@nvrd.nl / 06 21 30 89 29).