Van 30 maart tot 18 mei kunnen bedrijven in Nederland zich via het loket www.afvalgoedgeregeld.nl aanmelden om met ingang van 1 januari 2023 hun plastic, drankenkartons en glas gratis te laten ophalen.

Het is een goede zaak dat via producentenverantwoordelijkheid de gescheiden inzameling van verpakkingsafval bij KWD-bedrijven een impuls krijgt. Stichting Afvalfonds Verpakkingen maakt hierover afspraken met inzamelaars en sorteerders en neemt de kosten voor haar rekening. Dit doet Stichting Afvalfonds in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen die vanaf 1 januari 2023 ook voor bedrijfsafval gaat gelden. Een brede groep organisaties zoals zorginstellingen, cultuur, recreatie, sport, horeca, kantoren, scholen en verenigingen komt hiervoor in aanmerking. Het aanbod geldt alleen voor consumentenverpakkingen en er is een minimumvolume per aanbieding van 240 liter (wekelijks). Zoals het vaak gaat bij de introductie van een nieuw systeem leven er nog enkele vragen, zo ook onder onze leden. Op de website www.afvalgoedgeregeld.nl onder veelgestelde vragen worden diverse vragen al beantwoord. Om hierin te ondersteunen inventariseren wij graag de overige vragen die bij onze leden leven om deze vervolgens te bespreken met het Afvalfonds. Mocht u ook vragen hebben ontvangen wij deze graag via post@NVRD.nl. Ook kunt u voor vragen terecht bij Bas Peeters (peeters@nvrd.nl).