Sinds vorig jaar de P90-norm is vervallen, is de leidraad fysieke belasting bij veel van onze leden een onderwerp van gesprek. Deze leidraad fysieke belasting wordt ter vervanging van de P90-norm gehanteerd als huidige stand der techniek. Hoewel hanteren niet verplicht is, adviseren wij om deze leidraad wel te gebruiken.

De ontwikkeling van deze leidraad vond plaats in 2016/2017. Door gesprekken met vakbonden en de sector heeft implementatie vertraging ondervonden.

Wij ondersteunen enerzijds onze leden in het toepassen van de leidraad, en anderzijds zijn we begonnen met het actualiseren van de leidraad fysieke belasting. Deze actualisatie was ook al voorzien, en borduurt voort op het onderzoek dat begin 2017 is opgeleverd. Dit doen we samen met onze leden, in een geleidelijk proces volgens een van te voren vastgesteld aantal stappen.

De verwachting is dat de uitgangspunten van het huidige rapport overeind zullen blijven en daarnaast geactualiseerd zullen worden. De huidige leidraad is inmiddels op elementen verouderd door de ontwikkeling van inzamelmethoden en -middelen.

Meer weten over dit proces en de huidige stand van zaken? Dit is te lezen in de GRAM juni die op 27 juni op de mat valt.