Binnen het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) maken de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ondersteund door de NVRD, en het Afvalfonds Verpakkingen afspraken over de inzameling en recycling van verpakkingsafval (PMD). In dit nieuwsbericht geven we je een update met daarin een analyse over de samenstelling van het PMD, een enquête over de Recycleklaar-campagne en uitbreiding van de toolkit voor gemeenten.

In 2021 en 2022 is, in opdracht van het PKO, een kosten- en samenstellingsonderzoek (KSO) voor PMD uitgevoerd onder bronscheidende en nascheidende gemeenten. Bij een groep van zestig bronscheidende gemeenten vond onderzoek plaats naar de gemiddelde inzamelkosten voor PMD én de samenstelling van geaccepteerd PMD. Dit samenstellingsonderzoek werd gedaan om inzicht te krijgen in het aandeel PMD-verpakkingen, niet-verpakkingen en het aandeel stoorstoffen. Daarnaast heeft het interessante informatie opgeleverd over de samenhang tussen onder andere samenstelling en respons. Klik hier voor een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Enquête
Binnen het PKO werken diverse organisaties samen aan de PMD-campagne, genaamd ‘Recycleklaar’. Om meer beeld te krijgen bij de wensen van gemeenten als het gaat om de inwonerscommunicatie over afvalinzameling is nu een enquête opgesteld. De enquête is gericht op beleidsmedewerkers en communicatiemedewerkers van gemeenten en reinigingsdiensten die zich bezighouden met de onderwerpen afvalinzameling en grondstoffen. De resultaten van de enquête vormen de basis om de bestaande campagne te optimaliseren of mogelijk een nieuwe campagne zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van gemeenten. Klik hier om de enquête in te vullen. Ben je zelf niet de juiste persoon om deze enquête in te vullen? Deel deze dan vooral met de juiste collega’s.

Uitbreiding toolkit voor gemeenten
Om te ondersteunen bij het voorkomen van veelvoorkomende vervuiling in het PMD zijn er nu vijf nieuwe visuals toegevoegd aan de toolkit van Recycleklaar. Klik hier voor de nieuwe visuals en bekijk ook de rest van de toolkit.