Waste Shipment regulation: Op 11 mei presenteerde de Deense rapporteur en Europarlementariër Pernille Weiss haar ontwerpverslag van het voorstel van de EC voor een herziening van het Waste Shipment regulation. Weiss benadrukte dat verwerkingsinstallaties vooraf moeten worden goedgekeurd voordat een transport plaatsvindt.

Alle schaduwrapporteurs en deelnemende leden van het Europees Parlement benadrukten dat de EU haar eigen afval moet aanpakken en binnen de grenzen recyclingcapaciteit moet opbouwen. De uitvoer van afval naar OCDE- en niet-OCDE-landen was een ander gemeenschappelijk punt van zorg. Een aanzienlijk aantal leden van het Europees Parlement wees erop dat de verwerkingscapaciteit buiten de EU ten minste moet voldoen aan de EU-milieunormen voor afvalverwerking.

Kaderrichtlijn Afvalstoffen (WFD) & textiel: Op 24 mei is de Europese Commissie begonnen met de tweede fase consultaties. Dit geldt zowel voor de herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen als voor het voorstel inzake de doelstellingen voor het tegengaan van voedselverspilling. De consultatie bestaat uit een vragenlijst die openstaat tot en met 16 augustus. MWE heeft reeds al deelgenomen aan de eerste consultatatieronde en bereidt nu een reactie voor de volgende voor. Als NVRD leveren we hier actief input voor aan. Daarnaast verkennen we momenteel ook vanuit de NVRD ook of we een eigen inbreng willen geven op de openbare consultatie. Het is een openbare raadpleging en daarom is de vragenlijst zeer generiek met vragen gericht op afvalpreventie, voedselverspilling en gescheiden inzameling. MWE organiseert de volgende expertgroep vergadering over de WFD en textiel op respectievelijk 26 en 27 september in Brussel. Ook de NVRD zal hieraan deelnemen.