Met ingang van 1 januari 2022 trad de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen in werking. Daar ging heel wat aan vooraf. Al in 2016 werd een debatavond georganiseerd over matrasrecycling. Dit leidde tot een matrasketenoverleg waarin alle stakeholders uit de matrasketen, waaronder de NVRD, bij elkaar kwamen. Inmiddels is er veel gebeurd en staat er nog een hoop te gebeuren.

De matrasproducenten hebben zich in de UPV voor matrassen tot doel gesteld dat in 2028 mimimaal 75% van de consumentenmatrassen gerecycled wordt. Daarnaast is het streven dat minimaal 90% van de verwerkte matrassen in nuttige toepassingen wordt gebruikt. Matras Recycling Nederland (MRN) is van plan om voor 2023 een belangrijke wijziging door te voeren. De vergoeding voor matrassen die aangeboden wordt bij gecertificeerde recyclebedrijven bedraagt vooralsnog 15% van de kosten voor de huur van een matrascontainer, het transport naar het recyclebedrijf en de verwerking (poorttarief van het recyclebedrijf). Gemeenten zien dus 15% van hun kosten vergoed. MRN is voornemens deze vergoeding voor 2023 te verhogen naar 60%. “Hopelijk lukt het om in 2024 of 2025 alle kosten te vergoeden. Hiermee moet de inzameling van schone en droge matrassen worden gestimuleerd, zodat er nog meer matrassen worden aangeboden bij de recycling”, aldus Jaap Westland. Jaap is verantwoordelijk voor Sustainability en innovation bij Beter Bed en voorzitter van het bestuur van producentenorganisatie MRN.

Een andere belangrijke overweging om het vergoedingspercentage te verhogen is dat consumenten op dit moment op meerdere momenten betalen voor de afdanking van hun matras, namelijk bij de aankoop van een nieuw matras (de afvalbeheerbijdrage) en regelmatig ook bij afdanking bij de milieustraat of de retailer. Het is de bedoeling dat afdanking van een matras vanaf 2023 zoveel mogelijk gratis wordt.

Aanmelden
Om aanspraak te maken op de eerdergenoemde vergoeding dienen gemeenten zich aan te melden bij MRN. Registratie is daarnaast ook erg belangrijk voor de monitoring van hoeveel matrassen worden ingezameld en hoeveel daarvan geschikt zijn voor recycling. Aanmelden kan eenvoudig via www.MRN.nl/portal

Meer weten?
Wil je meer weten over de UPV voor matrassen of die voor andere grondstofstromen? Lees dan de november-special van de GRAM met daarin alles over Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid.