Minister-president Mark Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven gaan mee op deze handelsmissie. Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, fungeert als zakelijk missieleider.

Voor meer informatie en aanmelding: www.rvo.nl/missiechina