15 cent per flesje moet genoeg zijn om de consument te bewegen het flesje weer terug te brengen naar de winkel. Zo wordt voorkomen dat het als afval in de natuur verdwijnt en behouden we schonere stromen die beter geschikt zijn voor recycling.

Uitvoeringsorganisatie Statiegeld Nederland, die valt onder het Afvalfonds Verpakkingen, is belast met de uitrol van het nieuwe statiegeldsysteem. Benieuwd hoe de uitrol in zijn werk is gegaan? Klik hier voor het artikel 'Allemaal klaar voor klein PET' uit de mei-editie van vakblad GRAM