Interviews & enquête.De NVRD is druk bezig om input te genereren voor de nieuwe meerjarenstrategie van de NVRD. Het bureau heeft inmiddels diverse interviews gehouden met leden. Omdat niet alle leden geïnterviewd kunnen worden, is er naast het houden van interviews ook een enquête gemaakt waarin leden hun mening kunnen geven.