In 2023 is binnen het VANG-programma gestart met de VANG-academie voor textiel en GFT. Op 6 december troffen de deelnemers van de leergang GFT elkaar voor de vierde en afsluitende sessie. Vele mooie plannen passeerden de revue. Men gaf aan veel geleerd en veel inspiratie opgedaan te hebben.

In een VANG-academie gaat een groep gemeenten en publieke bedrijven concreet aan de slag met het verbeteren van de inzameling van een bepaalde grondstoffenstroom. In de training doen de deelnemers kennis op van de gehele keten, verkennen ze hun eigen keten, leren ze over instrumenten die gemeenten kunnen inzetten en inspireren ze elkaar met praktijkervaringen en oplossingen.

In het laatste deel van de training wordt men gestimuleerd om daadwerkelijk aan de gang te gaan met de opgedane kennis door een concreet uitvoeringsplan te maken. In dit geval dus voor het meer en beter inzamelen van gft-afval in de eigen gemeente(n).

Veelvoorkomende oplossingen
In de afsluitende GFT-bijeenkomst presenteerden de deelnemers elkaar hun nieuwe plannen. Het was mooi om te zien dat ze daarbij optimaal gebruik maakten van zowel elkaars kennis en ervaringen, als de kennisinput vanuit VANG.

Opgaven en uitdagingen die duidelijk spelen en in veel plannen terugkomen betreffen de dekking van de gft-inzameling, inzameling etensresten in de laagbouw en de lage respons en kwaliteit in de hoogbouw. Terugkomende elementen in de gepresenteerde plannen van aanpak zijn: verzamelcontainers (met pastoegang) in de hoogbouw, aanbieden aanrechtbakjes voor in de keuken, gedragsbeïnvloeding door gerichte communicatie in combinatie met controle, feedback en handhaving op kwaliteit
en de aparte inzameling (en verwerking) van gfe.

VANG Academie in 2024
In 2023 zijn we vanuit VANG gestart met de Academies voor textiel en gft. Deze trainingen worden volgend jaar opnieuw verzorgd. Bovendien komen er ook Academies voor PMD en oud papier/karton.

De Academie GFT staat dus ook voor 2024 op de rol. Interesse aangeven/aanmelden voor de Academies kan alvast via vanghuishoudelijkafval@rws.nl.