De tool is gebaseerd op een onderzoek van CE-Delft, uitgevoerd in opdracht van de NVRD, en geeft aan hoeveel emissie (in CO2-equivalenten) er wordt voorkomen door een desbetreffende afvalstroom te recyclen in plaats van te verbranden.

Wist u dat we door afvalscheiding aan de bron in 2019 gemiddeld 85,9 kg CO2-emissie per inwoner hebben vermeden? Benieuwd hoe uw gemeente scoort? Bekijk de gratis tool op www.benchmarkafval.nl/vang-tools