In 2020 gaan we verder met het ondersteunen van gemeenten. Het doel blijft hetzelfde, de aanpak willen we nog meer gaan toespitsen op uw specifieke situatie.

  • Is uw gemeente druk met het formuleren van nieuwe ambities? Dan dragen we bij aan het creëren van ambtelijk en bestuurlijk draagvlak, en helpen we mee met het opstellen van visie, strategie en doelstellingen.
  • Heeft uw gemeente al scherpe ambities geformuleerd, en wilt deze nu gaan concretiseren? Dan helpen we bij het doorrekenen van scenario’s, koppelen we u aan andere gemeenten of experts in het brede netwerk, en helpen we met het opzetten van een beleids- of uitvoeringsplan.

Bij het beantwoorden van uw vragen maken we uiteraard gebruik van het netwerk van NVRD en RWS én van de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan in de gemeenten die al een stap hebben gezet. Zo kunnen we u zo efficiënt en effectief mogelijk ondersteunen. Voorbeelden van ondersteuning zijn het helpen bij het overtuigen van bestuur en gemeenteraad, het koppelen van experts aan uw vraag, het inzetten van de beschikbare (reken)tools en ondersteunen bij het formuleren van ambities en beleid.

Benieuwd welke gratis ondersteuning bij u past / we u kunnen bieden? Mail of bel dan voor een oriënterend gesprek met één van de VANG-adviseurs van de NVRD!